Konkurs chemiczny


Sukces naszego ucznia — 2011/2012

Michał Kostrzanowski z Gimnazjum Nr 5 w Kru-pem został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Kuratora Oświaty w Lublinie zajmując II miejsce uzyskując 37 punktów na 38 możliwych do zdobycia.
Michał w konkursie szkolnym zdobył 48 punktów na 50, a w konkursie rejonowym zajął pierwsze miejsce uzyskując 37 punktów na 40. Michał jest od roku laureatem konkur-su z biologii, opiekunem Michała była Anna Dudek - nauczycielka biologii w Gimnazjum Nr 5 w Krupem. W prasie lokalnej opublikowaliśmy artykuł na te-mat konkursu. 

Wręczenie nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych — Katolicki Uniwersytet Lubelski 

23. maja 2012 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Spotkanie w Urzędzie Gminy

W dniu 28. czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy Krasnystaw odbyło się spotkanie laureatów konkursów przedmiotowych:
Agaty Korszli - laureatki konkursu przyrodni-czego z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej i Michała Kostrzanowskiego - laureata konkursu chemicznego z Gimnazjum w Krupem z Wójtem Gminy Krasnystaw Januszem Korczyńskim i Głów-nym inspektorem ds. oświaty w Gminie Krasnystaw Anną Rapą.
W spotkaniu uczestniczyli ponadto dyrektorzy obu szkół: Małgorzata Policha i Henryk Długosz oraz nauczyciele - opiekunowie laureatów: Alicja Jabłoń-ska i Zbigniew Rzemieniuk. Uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe.
Po części oficjalnej odbyła się rozmowa poświęcona, wymieniono się uwaga-mi i spostrzeżeniami dotyczącymi oświaty w Gminie Krasnystaw.

Konkurs chemiczny 2012/2013 — etap rejonowy

W dniu 5. grudnia 2012 r. odbył się etap rejonowy konkursu z chemii organi-zowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Konkurs składał się z 12 zadań o bardzo wysokim stopniu trudności. Do zdobycia było 40 punktów.
Z pierwszysch informacji wynika, że najlepszy wynik spośród 9 uczestników konkursu w Krasnymstawie uzyskał Karol Furman - 30 pkt., drugi wynik Grzegorz Łazeba - 22 pkt. Poniżej malutka galeria zdjęć.
Dzisiaj, w Mikołajki, odbyła się weryfikacja i ze wstępnych informacji wynika, że obaj nasi uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Dodatkowo Grzesiek jest pierwszym w historii finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim.
Wyniki konkursu znajdują się tutaj. 24. grudnia podano oficjalne wyniki. Według nich Karol i Grzesiek są oficjalnie finalistami konkursu woje-wódzkiego.

Finał konkursu chemicznego 2012/2013.Mamy dwóch laureatów!

7. lutego 2013 r. w Lublinie w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki oraz w Gimnazjum Nr 9 odbył się finał konkursu chemicznego organizowanego przez lubelskiego Kuratora Oświaty. Karol Furman z Gimnazjum Nr 5 w Krupem i Grzegorz Łazeba z Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej w czasie 90 minut zmierzyli się z 14 zadaniami. 
Konkurs rozpoczął się od eliminacji szkolnych 11. października 2012 r. W etapie okręgowym w dniu 5. grudnia, który był bardzo trudny, Karol zdobył 30 punktów zajmując w naszym rejonie I miejsce, zaś Grzesiek zajął II miejsce uzyskując 22 punkty.W konkursie wojewódzkim obaj chłopcy uzyskali ten sam wynik tj. 34/40, dzięki temu obaj uzyskując 85% zostali laureatami konkursu chemicznego.
Poniżej mała galeria zdjęć z przygotowania do konkursu.

Podsumowanie konkursów przedmiotowych
Katolicki Uniwersytet Lubelski - 24/05/2013

W dniu 24. maja 2013 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych. Uroczystyość miała swoje miejsce w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Karol Furman i Grzesiek Łazeba odebrali z rąk kuratora oświaty w Lublinie Krzysztofa Babisza nagrody książkowe i dyplomy. Podziękowania otrzymali także dyrektorzy: Małgorzata Policha i Henryk Długosz oraz nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu - Zbigniew Rzemieniuk.

Coroczne spotkanie Wójta Gminy Krasnystaw
z laureatami konkursów

W dniu 27. czerwca w Urzędzie Gminy w Krasnymstawie odbyła się uroczystość w czasie której Wójt Gminy Krasnystaw Janusz Korczyński, jak co roku uhonorował laureatów konkursów przedmiotowych, nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów i dyrektorów szkół do których uczęszczają uczniowie. W spotkaniu uczestniczyła zastępca wójta Edyta Gajowiak-Powroźnik oraz specjalista do sparw oświaty Anna Rapa.
W tym roku laureatów było 4, a byli nimi: Paweł Parzymies z Zespołu Nr 4 w Małochwieju, nauczyciel – Hanna Czuba, dyrektor – Wiesław Bojarczuk, Magdalena Mazurek z Zespołu Nr 3, nauczyciel – Danuta Hus, dyrektor – Danuta Bąk, Karol Furman z Zespołu Nr 5, nauczyciel Zbigniew Rzemieniuk, dyrektor – Henryk Długosz i Grzegorz Łazeba z Zespołu Nr 1, nauczyciel – Zbigniew Rzemieniuk, dyrektor – Małgorzata Policha
Ten rok zaowocował aż 4 laureatami, którzy przebyli trudną drogę do uzyskania tego tytułu, etap rejonowy był jednym z najtrudniejszych w historii dotychczasowych konkursów, ale dzięki ciężkiej pracy osiągnęli sukces. Uczniowie z rąk wójta otrzymali cenne nagrody książkowe, a nauczyciele i dyrektorzy podziękowania. Wójt gminy corocznie z okazji Dnia Edukacji przyznaje nagrody dla nauczycieli, którzy osiągnęli ze swoimi uczniami sukcesy na etapie wojewódzkim konkursów przedmiotowych.

Inne konkursy i zajęcia chemiczne


Konkurs przyrodniczy dla Gimnazjów Powiatu Krasnostawskiego

W dniu 25. marca w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Krasnymstawie odbył się finał konkursu przyrodniczego dla gimnazjów Powiatu Krasnostawskiego „Woda niezwykła substancja”. Pierwszym etapem było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wody. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 3 drużyny: z naszej szkoły w składzie; Grzegorz Łazeba, Justyna Lis i Alicja Kawęcka, drużyna z Zespołu Szkół Nr 3 w Krasnymstawie i z Zespołu Nr 5 w Krasnymstawie. W drugim etapie odbył się krótki quiz. Nasza drużyna z największym dorobkiem punktowym zajęła pierwsze miejsce i w nagrodę wyjadą na zajęcia warsztatowe organizowane w Centrum Edukacji w Warszawie.

Pobierz pliki


Wycieczka za zajęcie I miejsca w Konkursie Przyrodniczym

29. maja 2013 r. trzech naszych uczniów, którzy zwyciężyli w konkursie przyrodniczym — Alicja Kawęcka, Justyna Lis i Grzegorz Łazeba, organizowanym przez II LO im. Norwida w Krasnymstawie, wyjechali na wycieczkę do Warszawy. W wycieczce uczestniczyło też wielu naszych absolwentów, a obecnie uczniów II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.
Głównym celem wycieczki był udział w zajęciach laboratoryjnych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej pt. „Zbadaj swój DNA”. W czasie zajęć uczniowie mogli nauczyć się pobierać materiał genetyczny do badania DNA, a następnie wykonywali szereg czynności mających na celu wydzielenie i oczyszczenie swojej próbki DNA. Wykonywali takie czynności jak: pipetowanie przy pomocy prcyzyjnych dozowników, odwirowywanie, a na koniec przprowadzili elektroforezę oczyszczonego materiału.
Po zajęciach, w Pałacu Kultury i Nauki zwiedzaliśmy interaktywną wystawę „Mózg”. Wystawa dostarczyła wielu ciekawych informacji oraz była okazują do zabawy. Wycieczka zakończyła się spacerem po Trakcie Królewskim oraz Starym Mieście.

Egzamin gimnazjalny — kwiecień 2013

Egzamin przyrodniczy za nami. Poniżej znajdują się rozwiązania zadań z chemii. Po otrzymaniu wyników opublikujemy je i przeanalizujemy.

Kolorowa lekcja chemii

11 grudnia 2012 r. w Gimnazjum Nr 5 klasa II miała nietypową lekcję chemii, można by rzec - kolorową. Bawiliśmy się różnymi produktami spoty-kanymi w domu i badaliśmy ich odczyn. Okazało się, że lubimy jeść kwaśne substancje, a do sprzątania i prania używamy substancji o odczynie zasadowym. Obok zamieszczamy kilkanaście zdjęć z tej lekcji. Jeśli ktoś chce sobie pobrać zdjęcie i zamieścić na facebooku to proszę bardzo.

Koniec zajęć na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie ChemIQ

Na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie przez 2 lata odbywały się zajęcia dla uczniów z chemii. Były to zajęcia adresowane dla uczniów klasy II, a obecnie III: Karol Furman i Grzegorz Łazeba, ale wzięli w nich także udział uczniowie klasy I, a obecnie II: Agata Parada i Emil Danieluk. Dzisiaj zakończyły się wykładem prof. Janusza Ryczkowskiego, pokazami chemicznymi oraz zajęciami w laboratorium w Małej Chemii. Szkoda, że to już ostatnie zajęcia, najprawdopodobniej w przyszłości nie będą kontynuowane. Cały kurs prowadził mgr Radosław Brzyski, a wzięli w nich udział uczniowie z wielu szkół Lubelszczyzny.

IV Regionalny Turniej Chemiczny

23. maja 2013 r. w Zamościu w Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów odbył się IV Regionalny Turniej Chemiczny
W turnieju wzięły udział 2 drużyny: 
z Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej;
Grzegorz Łazeba, Emil Danieluk i Bartosz Bańkaz Gimnazjum Nr 5 w Krupem; Karol Furman, Patryk Mazur i Dominika Budzyńska. Niestety tym razem nie awansowaliśmy do finału, może za rok będzie lepiej.

X Festiwal Nauki w Lublinie

19 września uczniowie gimnazjów w Siennicy Nadolnej i Krupem pod opieką Małgorzaty i Zbigniewa Rzemieniuka wyjechali do Lublina na X Festiwal Nauki, który trwa na uczelniach lubelskich w dniach 14-20 września. 
W pierwszej kolejności odwiedzili Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczego, po której grupę oprowadził mgr inż. Tadeusz Karmelita. Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego jest nowoczesną biblioteką akademicką, która jednocześnie stanowi Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej, funkcjonujący od września 2012 roku. 
Zostaliśmy oprowadzeni po całej bibliotece, zaczynając od magazynów książek, poprzez wypożyczalnię, informatorium i wszystkie czytelnie.Prześledziliśmy nowoczesny sposób wypożyczania i zwracania książki korzystając z elektronicznego sytemu wydawania i zwrotu książki przez wrzutnię. Następne zajęcia odbyły się również w Uniwersytecie Przyrodniczym i zatytułowane były „Kolorowy świat chemii”, które poprowadziła z grupą dr Jadwiga Stachowicz. Uczniowie otrzymali karty pracy oraz zestawy probówek, w pierwszej kolejności wykonali doświadczenia w grupach strącając osady soli i wodorotlenków, a następnie otrzymali zestaw 4 probówek w których znajdowały się roztwory do zidentyfikowania. Po krótkiej wizycie w MacDonaldzie pojechaliśmy do Instytut Agrofizyki PAN, gdzie odbyły się zajęcia pt. „Chemiczne śledztwo, czyli mały detektyw na tropie nauki”.Zajęcia prowadziły mgr Marta Oleszek i mgr inż. Justyna Lalak. Chemiczne śledztwo, czyli mały detektyw na tropie nauki był pokazem przedstawiający kilka ciekawych i prostych czynności będących częścią pracy każdego detektywa. Zobaczyli, jak łatwo zdjąć odciski palców z przedmiotów codziennego użytku, korzystając z ogólnie dostępnych substancji. Uczniowie mieli możliwość utrwalić swoje odciski palców, odkryć niewidzialne napisy oraz nauczyli się pobierania i wyodrębniania DNA.

„Chemiczny Dzień” w naszej szkole

W piątek 25 października w naszym gimnazjum zorganizowaliśmy „Chemiczny dzień”. W godzinach od 8.55 do 12.30 odbywały się w 4 grupach warsztaty trwające dla każdej grupy 2 godziny lekcyjne, w czasie których gimnazjaliści z klas od I do III pod okiem pani Moniki Kalwy i pani Dominiki Lipińskiej-Młynarczyk z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia przeprowadzali doświadczenia. W dwuosobowych grupach uczniowie otrzymywali i badali właściwości kilku gazów zarówno składników powietrza jak i gazowych węglowodorów. Doświadczenia z małymi ilościami substancji są bezpieczne, a wyniki doświadczeń są takie same jak te przeprowadzane w większej skali. Każdy uczeń na własnej ławce mógł otrzymać i zbadać tlen, wodór i dwutlenek węgla, a także po odpowiednim instruktażu mógł zbadać właściwości butanu i wpływu czynników na sposób jego spalania. Wśród ponad 90 uczniów z gimnazjów Nr 5 w Krupem, Nr 3 w Krasnymstawie, Nr 5 w Krasnymstawie i gospodarzy z gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej, nie było uczniów znudzonych dwugodzinnymi warsztatami. 
„Chemiczny dzień” zakończył się efektownymi pokazami jakie odbyły się na sali gimnastycznej gdzie pod okiem obu pań uczniowie przeprowadzali doświadczenia. Czynny udział uczniów w zabawie oraz humorystyczne prowadzenie pokazów przez panią Dominikę, dostarczył uczniom wielu wrażeń. Najlepszą ilustracją atmosfery panującej w czasie pokazów oraz warsztatów są zdjęcia, które zamieszczamy obok.
Organizatorem zajęć był nauczyciel chemii naszego gimnazjum pan Zbigniew Rzemieniuk, z zaproszenia skorzystali także nauczyciele wraz ze swoimi uczniami z Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie pani Danuta Hus oraz z Gimnazjum Nr 5 w Krasnymstawie pani Marzena Bas.
Obecność Centrum Chemii Małej Skali z Torunia nie jest przypadkowa, pan Zbigniew Rzemieniuk uczestniczył dwukrotnie w „Forum nauczycieli chemii i przedmiotów przyrodniczych” organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie narodziło się Centrum.
Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zajęć, chłopcom, którzy pomagali w przyniesieniu i odniesieniu sprzętu laboratoryjnego oraz ławek, Patrykowi i Damianowi za przygotowanie nagłośnienia oraz wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu pokazów. Podziękowania składamy też pani dyrektor Małogorzacie Policha, za umożliwienie uczniom z innych szkół wzięcia udziału w tym niecodziennym wydarzeniu.
Więcej na temat Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu można poczytać na stronie http://www.centrumssc.prv.pl/ 

„I Ty możesz zostać Olimpijczykiem” —14-17/11/2013

W dniach 14-17 listopada 2013 r. uczniowie naszej szkoły wyjechali do Warszawy i wzięli udział w projekcie „I Ty możesz zostać olimpijczykiem”.
W zajęciach warsztatowych na Wydziale Chemii w Uniwersytecie Warszawskim wzięli udział uczniowie klas II, dla których przeznaczony był projekt: Agata Korszla z klasy IIb, Weronika Pana, Grzegorz Bielesza i Bartosz Bańka z klasy IIa. W całym projekcie weźmie udział 32 gimnazja z całej Polski (128 gimnazjalistów – po 4 z każdej szkoły), z województwa lubelskiego bierze udział 7 gimnazjów, w tym oprócz naszego gimnazjum, z gminy Krasnystaw – Gimnazjum Nr 3. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – realizowany w ramach „Programu pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”. Opiekunem projektu była pani Wanda Szelągowska – członek Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej.
Reprezentacja każdej szkoły uczestniczącej w projekcie składa się z czwórki uczniów klas 2 (dwóch dziewcząt i dwóch chłopców) oraz nauczyciela chemii, który sprawował nad nimi opiekę wychowawczą, jak i uczestniczył w zajęciach skierowanych do wychowawców przyszłych uczestników Olimpiady Chemicznej. Zajęcia odbywały się w salach Laboratorium Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Każdy z gimnazjalistów uczestniczy w trzydniowych warsztatach, składających się z zajęć laboratoryjnych dających możliwość samodzielnego eksperymentowania, zajęć psychologicznych, spotkań z laureatami olimpiady chemicznej i medalistami olimpiad międzynarodowych, a także chemicznych gier dydaktycznych oraz mieli okazję na zwiedzanie stolicy.
Uczniowie pracowali od rana do późnych godzin wieczornych. Zajęcia odbywały się na Wydziale Chemii przy ul. Pasteura, a także w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury. 
W ciągu 3 dni uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia samodzielnie wielu doświadczeń z chemii nieorganicznej, chemii organicznej, a także przeprowadzenia wielu reakcji strąceniowych pod okiem pracowników naukowych Wydziału Chemii UW. 
Wieczorami odbyły się 2 spotkania z laureatami Olimpiady Chemicznej, a także medalistami Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej, w czasie których uczniowie dowiedzieli się na temat Olimpiady jak również o tym dlaczego warto brać udział w olimpiadach przedmiotowych.
W piątek w czasie przerwy między zajęciami był czas na krótkie zwiedzanie Warszawy, niektórzy wybrali się do Centrum Nauki Kopernik, niektórzy do Pałacu Kultury i Nauki, a inni wybrali się na Stare Miasto. 
Nasze ścieżki prowadziły w pobliżu miejsc gdzie przebywała Maria Skłodowska-Curie, często przechodziliśmy koło Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej gdzie na ścianach budynku mogliśmy obejrzeć historyczne zdjęcia z pobytu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na otwarciu Instytutu w 1932 r., któremu podarowała 1 gram radu.Wszyscy ze stolicy wróciliśmy bardzo zmęczeni, ale zadowoleni z bogatego programu zajęć.
Darmowe strony internetowe dla każdego